onsdag 8 oktober 2014

Jag håller föredrag på Allt För Hälsan, 6-9 november 2014.

Psykosyntesförbundet har en monter på nordens största livsstilsmässa,
Allt För Hälsan, Stockholmsmässan Älvsjö 6 - 9 november 2014.

Ett antal psykosyntes-coacher och terapeuter kommer att hålla föredrag varje dag.
Bland annat kommer jag att hålla föredraget Finn dig Själv, tio steg mot självförverkligande:
Se programmet, ladda ned OH-bilderna. Läs mer på PsykosyntesForum.se.

fredag 25 april 2014

Att publicera en bok - mirakulöst lätt.

Jag "återvände" i höstas till ett vägskäl i mitt liv, en händelse som blev anledningen till att jag skolade om mig från ingenjör till psykosyntesterapeut 25 år sedan - ett lappkast från fyrtio års ateism till att bli troende. Vägskälet kom 1986 när jag läste boken En Kurs i Mirakler (EKIM), och den ledde mig så småningom in på transpersonell psykologi ("transpersonell"=bortom/över personligheten), och till att jag utbildade mig på PsykosyntesAkademin 1989-1993.

Jag "återvände" genom att lägga ut en ny e-kurs på PsykosyntesForums hemsida, Ett psykosyntesperspektiv på EKIM. När jag skrev kursen gick jag igenom boken igen, och kände att jag läste den med nya ögon.

Efter att ha gjort e-kursen, fick jag en ingivelse att skriva en delvis självbiografisk bok om EKIM. Boken heter Stairway: 10 steg till himlen, och är en äventyrsbok i science-fiction-format.

Nu kommer jag äntligen till det här blogg-inläggets ämne: hur det är att publicera en bok i dag.

Jag var fullständigt novis som författare och bokutgivare, så jag började med att maila alla svenska bokförslag med nyandlig inriktning. Jag fick svar från några, de flesta avböjde, några erbjöd sig att titta igenom boken, men det skulle kosta 1500 kr. Tryckning av en preliminär upplaga på 1000 skulle kosta cirka 15-20000 kr. Orimliga kostnader för en ensamföretagare...

Jag satte mig sedan in i Amazons print-on-demand och e-boks-utgivning, och fick en uppenbarelse. Jag laddade upp min word-fil, gick igenom ett lättbegripligt editeringsprogram för att formatera den till lämpligt pocketbok-format, designade omslaget med hjälp av ett annat lättanvänt program, och publicerade boken i eget förlag, både på svenska och på engelska. Allt detta tog en vecka och kostade inget. Amazon tar betalt med 30% provision när boken säljs, och den tryckta boken trycks när den beställs. Jag beställde 10 exemplar och hade dem i brevlådan efter tre dagar!

Här är en bild på omslaget, utvikt så att baksidan är till vänster:

 Stairway

Jag har svårt att förstå hur de traditionella förlagen kommer kunna konkurrera med detta...

Jag började att skriva boken i mitten av januari i år 2014, och i mitten av april kom den ut på två språk i fyra olika e-boksformat och som pocket och marknadsförs på alla Amazon-siter plus på PsykosyntesForum.seDetta tog alltså tre månader.

Om du går i bokskrivartankar - kolla med mig så kan jag ge dig tips.

fredag 3 maj 2013

Positivt tänkande


Positivt tänkande
 
Min gamla psykosynteslärare Margo Russell tryckte ofta på att psykosyntesen är en humanistisk och positiv psykologi, med fokus på det friska och starka i människan. Hon betonade vikten av att utveckla ett ”bifokalt seende”: förmågan att se ”ytterskalet” hos en person och att också kunna se ”förbi”, att se det inre, det mänskliga, potentialen, även när ”ytterskalet” har negativa och destruktiva sidor.

Detta kan ses som en form av positivt tänkande, att vilja se det goda i alla människor.

Men, hon varnade också hela tiden för att bli naiv, att hamna på ett sluttande plan med positivt tänkande där, som hon uttryckte det, ”positive thinking becomes positive stinking”.

Det här kan tolkas som en varning för att så ensidigt ägna sig åt positivt tänkande, att det negativa inte blir ”tillåtet” att tänka på, och därmed till och med förträngs från medvetandet. Människor som hamnar här riskerar att hamna i svårigheter på grund av sin naivitet, och i roller som terapeut, läkare, eller andra roller där de ska hjälpa andra, kan de till och med orsaka skada.

Språket är bildskapande

Med detta sagt, vill jag här ändå slå ett slag för en viss form av positivt tänkande, och det är när man vill påverka sig själv eller andra, när man vill motivera sig själv eller andra, på ett effektivt sätt.

För att förklara varför positiva termer är effektivare än att uttrycka sig i negativa termer, börjar jag med att filosofera över språkets funktion, och illustrerar det med följande bild:
 
(Klicka på bilden för större bild.)
Språket har som funktion att skapa en inre bild (Symbol 4) i huvudet på den som lyssnar. Denna bild är ett resultat av en tolkning av det du sagt (Symbol 3). Orden du säger är symboler (Symbol 2) för din inre bild av det du beskriver (Symbol 1), som i sin tur är ett resultat av hur du varseblir verkligheten.

Hela kommunikationskedjan är således

Verkligheten -> S1 -> S2 -> S3 -> S4

och man kan säga att språket fjärmar sig från verkligheten fyra gånger, vilket kanske förklarar varför kommunikation är så svårt, och varför missförstånd är så vanliga...

Inre bilder påverkar

Om du nu vill påverka någon att göra något, eller motivera någon till något, borde du enligt modellen ovan försöka att skapa en positiv inre bild i huvudet på personen, en inre bild som känns lockande att ta till sig och att agera på.

Det är här som positivt tänkande, och positivt språkval, kommer in. Om du formulerar en mening som innehåller negationer, som inte, aldrig, knappast, etc, skapas oundvikligen en inre bild i huvudet på den som lyssnar av det du inte vill ska hända. Den här bilden känns sällan lockande, och ett undermedvetet motstånd kan uppstå, som ”selektiv dövhet” (vanligt hos tonåringar), förträngning eller någon annan typ.

Reflektera över meningen ”Hunden jagar inte katten.
Den inre bilden som uppstod i ditt huvud var förmodligen en hund som jagar en katt, och så blev du tvungen att tänkaoch så var det ju inte...”. Hjärnan kan inte skapa en bild av ordet inte.

Använd bara positiva termer

Så, om du vill bli duktig på att påverka och motivera, träna dig i att formulera det du säger med bara positiva termer. Säg vad du vill ska hända, eller hur du vill att något ska utformas, eller hur du vill att ditt barn ska uppföra sig.

När du gör det, skapas positiva och motiverande bilder i huvudet på mottagaren av din kommunikation.

Vi har en ovana att använda INTE.

De flesta av oss har dock ovanan (= ett automatiskt, inlärt och undermedvetet beteende) att använda negationer. Är du småbarnsförälder, kan det vara en intressant ”mätning” att räkna antal INTE under en timme med barnet...

Även om du mentalt inser att du har denna ovana, är det enda effektiva sättet att förändra den, så att du i stället automatiskt använder positiva uttryck, att träna envetet och medvetet.

Prova! Du kommer att upptäcka hur överraskande svårt det är, men jag hoppas att du också upptäcker hur mycket bättre du kan bli att påverka och motivera!

Om du vill jobba ännu mer med effektiv kommunikation, testa PsykosyntesForums e-kurs Basal Kommunikation, och bli en duktig kommunikatör!

(Kommentera det här inlägget! Klicka på "Inga kommentarer." / "xx kommentarer".)

måndag 29 april 2013

Livshjulet

Kriser uppstår i allas liv


Att leva är både att möta det vi behöver och att möta motstånd. Av bägge dessa växer vi. Ibland kan motståndet kännas så tungt, att vi hamnar i en personlig kris. Tar man denna kris på allvar och tar itu med den, växer man.

Hos de allra flesta av oss möter vi sådana motstånd i alla faser av vårt liv. Huruvida vi kallar dessa perioder för kris eller inte beror på vårt förhållningssätt, men arten av motstånd följer ofta ett allmänt mönster, som illustreras av följande bild:
 

Det som står inom parenteserna anger vilka risker det finns för allvarliga konsekvenser i samband med de olika kriserna. Dessa risker är större, ju mindre man tar krisen på allvar, eller ju mindre man själv eller omgivningen förstår den. Riskerna kan å andra sidan helt elimineras med god självinsikt och/eller med hjälp av personligt stöd, coaching eller terapi.

Livshjulet som det är illustrerat här, bryter med den gamla västerländska traditionen Livs-stegen, som antydde att livet efter 40 bara är en "nedförstrappa". Jag ansluter mig mera till en annan, ännu äldre tradition, den Ayurvediska, som beskriver Livs-stegen betydligt mer sympatiskt (och i dag, med bättre folkhälsa, mer realistiskt) :

 0 - 12      Barndomen
13 - 19     Tonåren 
20 - 39     Ung vuxen 
40 - 59     Yngre medelåldern
60 - 89     Medelåldern
90 -          Ålderdomen

Olika kriser kräver olika terapiformer


I den här bloggen fokuseras på psykosyntesen. Det betyder inte att psykosyntesen är bättre eller mer överlägsen andra stöd- eller terapiformer. Om man utgår från "Livshjulet" ovanför, passar olika terapiformer olika bra, beroende på var i livet man är och vilken typ av kris man befinner sig i. Följande bild illustrerar detta:Jag arbetar på alla de här nivåerna med några av de terapiformer som visas i bilden: rådgivning, stödsamtal, transaktionsanalys, realitetsterapi, gestalt-terapi, och humanistisk psykologi, och förstås, psykosyntes. Jag arbetar också med kognitiva metoder, NLP och kognitiv skript-terapi (KST). Andra, inte traditionellt terapeutiska, metoder används också, som meditation, affirmering, bön.

En metod som särskilt kan nämnas här är visualiseringar. Ett antal allmänt hållna psykosyntes-visualiseringar finns på hemsidan att köpa och ladda ned. Som nyhetsbrevsprenumerant kan man lyssna gratis on-line.

(Kommentera det här inlägget! Klicka på "Inga kommentarer." / "xx kommentarer".)

torsdag 25 april 2013

Personlig kontra andlig utveckling.

Välkommen till min (och PsykosyntesForums) blogg. Jag är en riktig nybörjare på sociala medier, helt i lä bakom mina fyra barn... (som är i åldrarna 13 till 33). Det här är mitt första "riktiga" blogg-inlägg, efter två inlägg som mera är information om PsykosyntesForums produkter.

Jag hoppas att den här bloggen ska kunna bli ett bra forum för diskussioner runt intressanta frågor om personlig och andlig utveckling, där jag mera aktivt kan möta PsykosyntesForums internet-kunder. Mina andra "kunder", coaching- och terapi-klienterna, möter jag ju aktivt ändå.

Med andlig utveckling menar jag inte bara religiös, utan allt som rör existentiella frågor, som djupare identitet, meningsfullhet, viktiga livsmål, livskriser, etc.

Observera att jag skrev personlig och andlig utveckling, inte eller. Min erfarenhet är att dessa två går hand i hand, och jag brukar använda följande bild för att illustrera hur personlig och andlig utveckling hänger ihop:
Som den ingenjör jag är i botten, gillar jag grafer... Axlarna visar ålder, och den horisontella axeln står för personlig utveckling, den vertikala står för andlig utveckling. Bilden visar tre typiska utvecklingskurvor, och de streckade linjerna står för "normala" kriser.

Den understa kurvan är den som är mest typisk för västerlandet, som har starkt fokus på personlig och yrkesmässig utveckling. Den brukar kännas bra, tills känslan kommer "jag närmar mig inte längre målet" (=solen på bilden, som står för vårt djupaste livsmål). Eller känslan är inte uttryckt  ord, utan kommer upp mer som en känsla av meningslöshet, leda, nedstämdhet, etc. Det här brukar komma som livskriser, som normalt uppstår c:a var tionde år efter 30. Vissa "lägger på ett kol", och ökar sin ansträngning med "more of the same", som att byta jobb, bil eller partner... Vilket tyvärr brukar resultera i en ännu större känsla av meningslöshet. Andra, dock, "lyssnar" på livskrisen, och tar tag i sin försummade andliga utveckling (kurvan böjer av uppåt), och en känsla av Mening börjar åter infinna sig.

Den översta kurvan representerar de, som identifierar sig tidigt med andlig upplysning. Det här brukar också kännas bra, och meningsfullt, tills i mitten av livet en paradoxal känsla av meningslöshet börjar växa även för den här personen, med liknande ord - "trots att det här borde ha gjort det, närmar jag mig inte längre det jag längtar efter". Och dessutom fungerar inte livet bra på ett praktiskt plan, som inkomst, bostad, jobb, etc. Om den här personen envisas med "more of the same" leder det ofta till resignation, cynism, etc. Men om den här personen tar sina kriser på allvar, och tar tag i sin personliga och yrkesmässiga utveckling, öppnar sig åter nya möjligheter.

Och den mellersta kurvan kanske står för de flesta av oss, där det går lite upp och ned, fram och tillbaks...

Sensmoralen av detta resonemang är att både personlig och andlig utveckling är nödvändiga för att bli en hel människa, som kan både Göra och Vara, som kan uttrycka både sina maskulina och sina feminina sidor, som kan förena Jin och Jang.

Hur har det här kommit till uttryck i ditt liv?

I mitt blev det så att jag var kvantfysiker och utvecklingsingenjör fram till mitten av livet, sedan en 90-graders-sväng till psykoterapeut inom transpersonell psykologi ...

(Kommentera det här inlägget! Klicka på "Inga kommentarer." / "xx kommentarer".)

torsdag 18 april 2013

Ny e-kurs: MITT UPPDRAG


Ny e-kurs: MITT UPPDRAG.

En kurs i Själv-förverkligande. Du blir ledd genom en strukturerad process i tio steg, mot att bli mer medveten om vad ditt Själv - Ditt Högre Jag - vill för dig och ditt liv.

(Kommentera det här inlägget! Klicka på "Inga kommentarer." / "xx kommentarer".)